Ook zo nieuwsgierig?

Naar wat de gekozen kaart over jouw energie vertelt?

RESONANTIEKAARTEN

De resonantiekaarten dienen als spiegels die je laten zien wat er op dit moment in jou leeft. Ze kunnen je helpen tot inzichten te komen of zelfs 'antwoorden' te krijgen die op onbewust niveau al in je aanwezig zijn, maar waar je op bewust niveau nog geen toegang tot hebt, en kunnen je bewust maken van belangrijke thema's in jouw leven.


Bovendien kunnen ze je ondersteunen bij het bewust creëren en 'zenden' van specifieke positieve gedachten en gevoelens waar een krachtige werking vanuit gaat, waardoor je meer liefde, overvloed, succes, geluk, vertrouwen, welzijn en gezondheid in je leven kunt realiseren. 

Ik besluit mijn leven in eigen hand te nemen

en mijn wensen te verwerkelijken.

(tekst hoort bij bovenstaande kaart)

Ik manifesteer welzijn en welvaart in mijn bewustzijn

en weet dat alles op het juiste moment

in mijn waarnemingsveld komt.

(tekst hoort bij bovenstaande kaart)

Vanuit mijn innerlijke wijsheid creëer ik

rijkdom op alle niveaus.

(tekst hoort bij bovenstaande kaart)

Ook zo nieuwsgierig?

Naar hoe jouw energie op dit moment is?